මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ අපගේ ජංගම දුරකථනයේ Delete උන විවිධ ගොනු නැවතත් ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා ෙම ක්‍රම මෙම ක්‍රමය හරහා ඔබගේ ජංගම දුරකථනයේ delete උන ගොනු ලබාගැනීමේ හැකියාව බොහෝ විට පවතී , නමුත් 100% සාර්ථකව delete උන ගොනු නැවත ලබාගැනීමේ හැකියාවක් කිසිදු මෘදුකාංග හෝ යෙදුමක් තුලින් සිදුකිරීමේ හැකියාවක් නැත

දිනපතා මෙවැනි වීඩියෝ බලන්න 😃 Channel එක 🔴Subscribe කරන්න , bell icon එක 🛎 ක්ලික් කලොත් නොටිෆිකේෂන් එකක් ගන්නගන්නත් පුළුවන් , තවත් කෙනෙක්ට වැදගත්වෙයි කියලා හිතෙනවනම් Share කරන්න 😇

Link – https://drfone.wondershare.com/android-data-recovery.html

WhatsApp 👉 +94779591490
Subscribe 👉 https://goo.gl/C2VGSh
Youtube 👉 https://www.youtube.comhttps://www.youtube.com/DilshanTG
Facebook 👉 http://www.facebook.com/DilshanTG
Instagram 👉 http://instagram.com/DilshanTG

Go ahead. It will just take a second!

Enter your Email Address